Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Trong năm 2022, huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính, mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đánh giá của UBND huyện Vĩnh Thạnh, nhìn chung trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của huyện đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

UBND huyện đã tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tế, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính một cách kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính. 

Bám sát các kế hoạch, chương trình, đề án, để đẩy mạnh cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh, trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời các ngành, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả kịp thời trong quản lý nhà nước. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước đảm bảo theo hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tích hợp các dịch vụ công này với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2023, UBND huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 76 ngày 15.7./2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 3809 ngày 14.9.2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09 ngày 14.5.2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 19 ngày 19.10.2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2020 - 2025. Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh năm 2023.

Trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cấp xã. Đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, cập nhật và niêm yết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong năm 2023 là tập trung thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng với đó tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.


Bài viết: Xuân Dũng  (Cập nhật ngày 29-12-2022)      • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
  Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác ứng phó cơn bão số 4 (03-10-2022)
  Các địa phương cần đẩy mạnh các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết (02-10-2022)
  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện (30-09-2022)
  Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 (30-09-2022)
  Chủ động ứng phó với bão số 4 (bão Noru) (27-09-2022)
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo Về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
 

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

 

Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

 

Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia của huyện VĩnhThạnh

 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện

 

Thông báo triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”

 

Thông báo về việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Thông báo số 27/TB-BQL ngày 11/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ ( Tải sơ đồ quy hoạch tại đây)

 

Thông báo số 30/TB-BQL ngày 29/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá tài sản là quyề sử dụng đất 77 lô đất tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp

 

Thông báo đấu giá tài sản 77 lô đất ở tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

Quyết định về việc hủy bỏ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/08/2022 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Vĩnh Thạnh năm 2022      

         THƯ CHÚC TẾT
         PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Cập nhật thông tin Corona
Bầu cử ĐBQH và HĐND
Phổ biến GDPL
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Thông tin truyên truyền
Chống luận điệu sai trái, diễn biến hòa bình
Thông tin phòng chống thiên tai
Đường dây nóng
Đường dây nóng ATTT
               Thống kê người dùng
  Đang online:               39
  Số lượt truy cập: 6841879
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang