Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

DỰ TOÁN

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUYẾT ĐỊNH

1. Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Vĩnh Thạnh

2. Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Vĩnh Thạnh

3. Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Vĩnh Thạnh

4. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng Nhân dân huyện về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn ngân sách huyện)

5. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020

6. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021

7. Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

8. Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

9. Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 8/01/2018 của UBND huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

10. Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

          LỜI CHÀO MỪNG
  Lời chào mừng
          BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
  Bản đồ Vĩnh Thạnh
             VĨNH THẠNH QUA ẢNH
       Thông báo

  Thông báo Về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
   

  Thông báo về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

   

  Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

   

  Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

   

  Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

   

  Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia của huyện VĩnhThạnh

   

  Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện

   

  Thông báo triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”

   

  Thông báo về việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

   

  Thông báo số 27/TB-BQL ngày 11/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ ( Tải sơ đồ quy hoạch tại đây)

   

  Thông báo số 30/TB-BQL ngày 29/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá tài sản là quyề sử dụng đất 77 lô đất tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp

   

  Thông báo đấu giá tài sản 77 lô đất ở tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

   

  Quyết định về việc hủy bỏ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/08/2022 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Vĩnh Thạnh năm 2022      

           THƯ CHÚC TẾT
           PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19

  vinhthanh.binhdinh.gov.vn
  Cập nhật thông tin Corona
  Bầu cử ĐBQH và HĐND
  Phổ biến GDPL
  Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
  Công dân hỏi
  Thông tin truyên truyền
  Chống luận điệu sai trái, diễn biến hòa bình
  Thông tin phòng chống thiên tai
  Đường dây nóng
  Đường dây nóng ATTT
                 Thống kê người dùng
    Đang online:               55
    Số lượt truy cập: 6841714
   
  Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
  Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
  ĐT: 056.3886374
  Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
  Chung nhan Tin Nhiem Mang