Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

   ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 

1. UBND Thị trấn Vĩnh Thạnh

 

Chủ tịch:

Ngô Tấn Huy 

Điện thoại: (0256) 3786123

Phó Chủ tịch:  

Võ Trọng Duy

Điện thoại: 

Điện thoại Văn phòng: 

(0256) 3786634

 

Địa chỉ:      

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndthitran@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

2. UBND xã Vĩnh Quang

 

 

Chủ tịch:

Đặng Như  Huy  

Điện thoại: (0256) 3787007

Phó Chủ tịch:  

Hồ Minh Hiếu

Điện thoại: (0256) 3787157

Điện thoại Văn phòng: 

(0256) 3787034

 

Địa chỉ:      

Xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndxavinhquang@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

3. UBND xã Vĩnh Thịnh

 

 

 Chủ tịch:

Trần Thị Ánh Chung

Điện thoại: (0256) 3886654

Phó Chủ tịch:  

Bùi Thế Toàn 

Điện thoại:(0256) 3886315

Điện thoại Văn phòng: 

(0256) 3886358

 

Địa chỉ:      

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndxavinhthinh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

4. UBND xã Vĩnh Hảo

 

 

Chủ tịch:

Phạm Văn Tiến 

Điện thoại: 

Phó Chủ tịch:  

Trần Thị Cảnh

Điện thoại: 

Điện thoại Văn phòng: 

 

 

Địa chỉ:      

Xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndxavinhhao@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

5. UBND xã Vĩnh Hiệp

 

 

Chủ tịch:

Nguyễn Hồng Quang

Điện thoại: (0256) 3786419

Phó Chủ tịch:  

Lương Quang Nghị

Điện thoại: 

Điện thoại Văn phòng: 

(0256) 3886367

 

Địa chỉ:      

Xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndxavinhhiep@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

6. UBND xã Vĩnh Vĩnh Hòa

 

 

Chủ tịch:

Đinh Văn Mưu

Điện thoại:  (0256) 3886000

Phó Chủ tịch:  

Phạm Việt Thanh

Điện thoại: 

Điện thoại Văn phòng: 

(0256) 3886360

 

Địa chỉ:      

Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndxavinhhoa@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

7. UBND xã Vĩnh Thuận

 

 

Chủ tịch:

Đinh Luận

Điện thoại: (0256) 3786659

Phó Chủ tịch:  

Đinh Hồng Phê

Điện thoại: 

Điện thoại Văn phòng: 

(0256) 3786692

 

Địa chỉ:      

Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndxavinhthuan@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

8. UBND xã Vĩnh Kim

 

 

Chủ tịch:

Đinh Cư     

Điện thoại: (0256) 6558226

Phó Chủ tịch:  

Đinh Khư

Điện thoại: (0256) 6558550

Điện thoại Văn phòng: 

(0256) 6558330

 

Địa chỉ:      

Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndxavinhkim@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

9. UBND xã Vĩnh Sơn

 

 

Chủ tịch:

Đinh Khánh

Điện thoại: (0256) 6526297

Phó Chủ tịch:  

Đinh Ngái

Điện thoại: 

Điện thoại Văn phòng: 

 (0256) 6.552.401

 

Địa chỉ:      

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

ubndxavinhson@vinhthanh.binhdinh.gov.vn        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo Về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
 

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

 

Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

 

Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia của huyện VĩnhThạnh

 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện

 

Thông báo triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”

 

Thông báo về việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Thông báo số 27/TB-BQL ngày 11/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ ( Tải sơ đồ quy hoạch tại đây)

 

Thông báo số 30/TB-BQL ngày 29/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá tài sản là quyề sử dụng đất 77 lô đất tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp

 

Thông báo đấu giá tài sản 77 lô đất ở tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

Quyết định về việc hủy bỏ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/08/2022 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Vĩnh Thạnh năm 2022      

         THƯ CHÚC TẾT
         PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Cập nhật thông tin Corona
Bầu cử ĐBQH và HĐND
Phổ biến GDPL
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Thông tin truyên truyền
Chống luận điệu sai trái, diễn biến hòa bình
Thông tin phòng chống thiên tai
Đường dây nóng
Đường dây nóng ATTT
               Thống kê người dùng
  Đang online:               37
  Số lượt truy cập: 6841873
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang