Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Ngày 23.9.2019, UBND huyện ban hành kế hoạch số 77 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân và lực lượng vũ trang về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta; tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

UBND huyện yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm thiết thực, hiệu quả.

UBND huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực giúp UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân và LLVT đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự ra đời, phát triển và những chiến công của QĐND Việt Nam anh hùng; đường lối Quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; thực hiện trong quý III, IV năm 2019. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT huyện; Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện trong năm 2019, tập trung cao điểm trong quý III, IV năm 2019. Phối hợp Phòng Nội vụ hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổng hợp, thẩm định khen thưởng bảo cáo UBND huyện xem xét, quyết định, thực hiện trong quý III năm 2019. 

Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu theo phân cấp nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, thực hiện trong quý IV năm 2019; hướng dẫn các đơn vị thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Chỉ đạo các đơn vị trong LLVT huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng vũ trang trong huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội văn hóa quân - dân”. Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn tham gia Hội trại "Tuổi trẻ Bình Định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức trong quý IV/2019.

Phối hợp với các địa phương tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” hướng tới người nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các khu vực hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo; thực hiện trong quý III năm 2019. 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện mở chuyên mục, tăng thời lượng, dung lượng, tuyên truyền sâu rộng về sự kiện, đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm trong và ngoài Quân đội. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện hoàn chỉnh và xuất bản cuốn "Lịch sử LLVT nhân dân huyện Vĩnh Thạnh" giai đoạn (1945 - 2015). 

Công an huyện tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng Công an huyện giáo dục về đường lối Quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thực hiện trong quý IV năm 2019. Tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn xây dựng, củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, thực hiện trong năm 2019. 

Tăng cường công tác nắm tình hình, dư luận xã hội, đặc biệt là âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, kịp thời trao đổi với Ban Chỉ huy Quân sự huyện để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong thời điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm ở các cấp.

UBND huyện đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy trên cơ sở tài liệu tuyên truyền 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quốc phòng toàn dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong Đảng bộ, nhân dân, học sinh, thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12/2019. 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động gắn với tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền, cổ động, panô, khẩu hiệu trên các trục đường chính của trung tâm huyện. Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, người neo đơn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Thạnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về sự kiện trong hệ thống giáo dục, các nhà trường nhất là trong học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các nhà trường phối hợp với Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu giữa học sinh với các nhân chứng lịch sử nhân dịp kỷ niệm.

Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong cựu chiến binh tỉnh. Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu với học sinh, sinh viên, thanh niên. Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với quân sự, biên phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sự kiện kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019).

Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về sự kiện trong hệ thống tổ chức đoàn thanh niên. Hướng dẫn các đối tượng tham gia Cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam do Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức. Hướng dẫn các tổ chức đoàn thanh niên phối hợp với Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với các nhân chứng lịch sử nhân dịp kỷ niệm. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham gia Hội trại "Tuổi trẻ Bình Định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn trong huyện về sự kiện.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về sự kiện (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy). Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên giáo dục về đường lối Quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay, thực hiện trong quý III, IV năm 2019. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các cựu chiến binh tiêu biểu. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tôn tạo nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ. Tổ chức trang trí cờ, hoa, tranh cổ động, khẩu hiệu ở các khu vực công cộng chào mừng kỷ niệm.

Các cơ quan, đơn vị còn lại quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch của UBND huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; tổ chức tham gia đầy đủ các kế hoạch hoạt động kỷ niệm do UBND huyện tổ chức.


Tin: Xuân Dũng  (Cập nhật ngày 23-10-2019)    Kết quả: 2.5/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan:
  Ra quân dọn vệ sinh thực hiện Mô hình Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh hiệp (06-09-2019)
  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định (30-08-2019)
  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó bão Podul (30-08-2019)
  Ban Tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thạnh ban hành công văn đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (30-08-2019)
  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Đẩu tại Hội nghị triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ (28-08-2019)
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện VĨnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

         CHUYÊN MỤC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               20
  Số lượt truy cập: 4173761
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh