UBND Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Để chấn chỉnh việc thực hiện chế độ hội họp; nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong tình hình mới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

1. Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp như: Tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và đúng thời gian theo giấy mời dự. Trường hợp bất khả kháng, không tham dự Hội nghị được thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện hoặc chủ trì Hội nghị.

2. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện tính chính xác trong báo cáo; đảm bảo yêu cầu về thẩm quyền, hình thức và nội dung; phản ánh được những kết quả nổi bật, đồng thời đánh giá những vấn đề còn tồn tại yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nêu kiến nghị vướng mắc phát sinh (nếu có), đề xuất hướng giải quyết.

3. Tổ chức theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian. Lập và gửi các báo cáo định kỳ theo đúng thời gian qui định. Cụ thể:

- Báo cáo tháng: Chậm nhất vào ngày 17 hàng tháng;

- Báo cáo quí: Chậm nhất vào ngày 10 tháng 3;

- Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất vào ngày 10 tháng 6;

- Báo cáo 9 tháng: Chậm nhất vào ngày 10 tháng 9;

- Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 30 tháng 11.

Báo cáo định kỳ gửi bản điện tử (trừ nội dung mật) về Văn phòng HĐND và UBND huyện qua địa chỉ Email: anhkim866@gmail.com, đồng thời gửi bản giấy (bản in giấy của bản điện tử có chữ ký, đóng dấu) theo đường văn thư về Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

a) Báo cáo tuần, tháng gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chế độ báo cáo tuần, tháng.

Đối với một số ngành như Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Thú y, Bảo vệ thực vật, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ... xây dựng báo cáo tuần, gửi văn bản về Văn phòng HĐND và UBND huyện vào chiều thứ 5 hàng tuần.

b) Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện chế độ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm để tham mưu cho UBND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành; đồng thời báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định trước ngày 20 hàng tháng.

4. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo khi đi công tác ngoài huyện hoặc đi công tác nước ngoài theo Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Thạnh; khi đi công tác, làm việc với các địa phương và các ngành khác ngoài huyện trên 02 ngày phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện (hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực).

5. Tổ chức kiểm tra, báo cáo UBND huyện việc thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị mình thời gian qua; chấn chỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý; đề xuất với Chủ tịch UBND huyện các biện pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 10/10 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

6. Củng cố bộ phận cán bộ làm công tác tổng hợp thông tin, báo cáo; bồi dưỡng nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo. Tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với các ngành và địa phương khác đảm bảo hiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo.

7. Kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

8. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện theo quy định hiện hành.

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các sở,  ngành, đơn vị và địa phương. Nêu cụ thể những đơn vị, địa phương làm tốt và những đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc việc thực hiện chế độ hội họp và thực hiện chế độ thông tin báo cáo; hoặc báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác, không bảo đảm nội dung, chất lượng theo yêu cầu của UBND huyện. Đề xuất với Chủ tịch UBND huyện các giải pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo.

9. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện: Tiếp nhận đánh giá của Văn phòng HĐND và UBND huyện về kết quả thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các phòng, ban ngành và địa phương đưa thành một tiêu chí để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong việc bình xét thi đua, khen thưởng.

10. Trang thông tin điện tử huyện phải thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin chỉ đạo, điều hành  thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách. Công khai các quy định về trình tự thủ tục hành chính, các biểu mẫu trên Trang thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện và theo dõi, giám sát việc thực hiện của cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ trưởng các phòng, ban ngành thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

 


UBND huyện Vĩnh Thạnh  (Cập nhật ngày 12-12-2014)            LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo
         CHUYÊN MUC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 2302921
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh