Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy KT – XH địa phương phát triển. Những năm gần đây, huyện Vĩnh Thạnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ đạo và điều hành công tác CCHC từ huyện tới cơ sở; hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại.

Thời gian qua, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính từ huyện tới cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã ban hành Quyết định số 2422 ngày 27 tháng 12 năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh năm 2018 cùng nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định khác để triển khai thực hiện nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực.

UBND huyện Vĩnh Thạnh cũng tích cực tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh về thực hiện danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, xã, thị trấn, UBND huyện đã yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cơ quan liên quan niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và xã.

Đồng thời, UBND huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền nội dung cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là cải cách về thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông”.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã tiếp tục kiện toàn, cải cách tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến các xã, thị trấn để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, huyện có 20/20 đơn vị hành chính, 36/36 đơn vị sự nghiệp và 9/9 xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí đối với các cơ quan nhà nước theo đúng quy định. Các đơn vị được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động điều tiết các khoản chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo của UBND huyện, công tác cải cách hành chính được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các ngành, các cấp. Nhìn chung, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục được kiện toàn và thực hiện theo phân cấp; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian tới UBND huyện Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên tuyền về cải cách hành chính; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp cơ sở.


Bài viết: Xuân Khanh  (Cập nhật ngày 26-11-2018)    Các tin liên quan:
  Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Vĩnh Thạnh triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (28-11-2018)
  UBND tỉnh họp đánh giá tình hình KT-XH năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (26-11-2018)
  Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Vĩnh Thạnh họp triển khai biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 9 trên Biển Đông (22-11-2018)
  Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên nhân viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (19-11-2018)
  Vĩnh Thạnh: Đưa vào sử dụng trang thiết bị phát thanh cho Đài Truyền thanh xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Hảo (15-11-2018)
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo
         CHUYÊN MUC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               21
  Số lượt truy cập: 2605798
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh