Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã lôi cuốn sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân các vùng miền trong cả nước. Phong trào đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Sinh hoạt của CLB cồng chiêng và múa xoang làng M2, xã Vĩnh Thịnh

 

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giữ vị trí hết sức quan trọng, vì đây là lĩnh vực có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đạo đức, nếp sống, lối sống của mỗi người và cộng đồng dân cư ở địa bàn cơ sở. Xuất phát từ quan điểm định hướng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, văn hóa đã được xem như là một yếu tố nội lực quan trọng có tác động thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội: làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện giá trị mới của người Việt Nam.

Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được cụ thể hóa vào các phong trào xã hội rộng lớn mạnh mẽ như xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh... Sự tham gia tích cực, tự giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa, đặc biệt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã tạo được bước chuyển biến và bước đầu tạo tiền đề rất quan trọng để văn hóa nước nhà tiếp tục phát triển đúng hướng và vững chắc.

Xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành nội dung công tác quan trọng trong hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, qua đó từng bước đưa văn hóa ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn và phát huy sức mạnh tổng hợp thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Các gia đình văn hóa tiêu biểu là những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư về phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời đây cũng là những nhân tố tích cực, quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trước các tác động của văn hóa độc hại. Các gia đình văn hóa là cơ sở nền tảng cho việc xây dựng thành công làng văn hóa, đơn vị văn hóa.

Chủ trương xây dựng các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa xã, thôn, làng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đây là điều kiện cần thiết để tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trong đó tổ chức các nội dung hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí cho nhân dân ở cơ sở theo sự chỉ đạo và định hướng của Nhà nước với các nhiệm vụ: thông tin, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho nhân dân; hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, giữ gìn khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tại đây có hàng loạt các loại hoạt động văn hóa được tổ chức với các nội dung có liên quan đến tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công để phát triển kinh tế; thực hiện sinh đẻ có kế hoạch; vệ sinh môi trường; tuyên truyền và nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân. Các nội dung hoạt động này đã giúp cho cuộc vận động đi vào bề sâu tạo nên hiệu quả và chất lượng của đời sống văn hóa ở cơ sở, là kênh chuyển tải thông tin quan trọng để các giá trị văn hóa thấm sâu vào nếp sống, lối sống của mỗi cá nhân và cộng đồng dân cư, hình thành những nét đẹp văn hóa mới.

Một trong những điển hình về khu dân cư có đời sống văn hóa tiêu biểu có thể kể đến làng 3, xã Vĩnh Thuận. Trong nhiều năm qua, làng 3 xã Vĩnh Thuận đã trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhận thức sâu sắc về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban vận động khu dân cư đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Hiện nay hơn 70% số hộ gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Đặc biệt số trẻ em trong làng đều được đi học, không có tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Thành tích đáng ghi nhận trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của công tác xã hội hóa văn hóa. Qua hoạt động này, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa đạt tiến bộ khá cơ bản. Nhân dân nhiều địa phương đã tự nguyện đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa cách mạng, trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, mua sắm các phương tiện phục vụ sinh hoạt văn hóa và tham gia các hoạt động sáng tạo văn hóa.


Bài và ảnh: Xuân Dũng  (Cập nhật ngày 28-02-2018)    Các tin liên quan:
  MTTQ Tỉnh tặng quà Tết cho các hộ dân nghèo xã Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh (08-02-2018)
  Năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ (04-02-2018)
  Nâng cao xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh trong Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (02-02-2018)
  LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh dấu ấn một chặng đường phát triển (02-02-2018)
  Huyện đoàn Vĩnh Thạnh cần tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (31-01-2018)
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo
         CHUYÊN MUC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               16
  Số lượt truy cập: 2594046
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh