Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2018, UBND huyện Vĩnh Thạnh các ngành và các địa phương phải tập trung quán triệt đồng bộ các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, Nghị quyết của các cấp ủy đảng; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém.

 

Trên cơ sở đánh giá thuận lợi, khó khăn, UBND huyện xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 như sau:

Mục tiêu năm 2018 là tiếp tục giữ vững và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện các khâu đột phá về chiến lược phát triển kinh tế toàn diện theo hướng bền vững. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư, đảm bảo cân đối vốn hợp lý cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018 là tổng giá trị sản xuất tăng 14,5%, trong đó nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 8%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 23,4%; thương mại - dịch vụ và du lịch tăng 19,2%. Tỷ trọng nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 49,81%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 6,94%; thương mại - dịch vụ chiếm 43,25%.

Thu nhập bình quân đầu người trên 23,3 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 217,7 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển dự kiến 125,1 tỷ đồng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 13,5%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 46%. Giải quyết việc làm mới 700 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề so với tổng số lao động chiếm 39%.

Để thực hiện đạt các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, UBND huyện cũng đề ra những giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả. Nghiên cứu, bố trí lại cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng vùng. Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục triển khai, áp dụng các biện pháp thâm canh nông nghiệp và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi để tăng năng suất, chất lượng và sản lượng. Chủ động cung ứng đầy đủ giống, phân bón, vật tư cho sản xuất nông, lâm nghiệp. Tập trung đẩy mạnh phát triển vùng chuyên canh sản xuất tập trung, chú trọng các loại cây trồng có giá trị kinh tế. Triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn. Tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi gia súc gắn với tạo vùng thức ăn cho chăn nuôi.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch sản xuất, kiên cố hóa hệ thống giao thông, thủy lợi, kênh mương nội đồng. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng. Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến. Đầu tư, cải tạo nâng cao năng suất các loại cây trồng cạn, cây công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án phát triển cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm đặc sản có lợi thế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025. Triển khai nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã Vĩnh Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu chăn nuôi tập trung huyện, khuyến khích phát triển loại hình chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng đa dạng hóa. Tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan. Tích cực triển khai công tác phối giống, thụ tinh nhân tạo để nâng cao chất lượng đàn gia súc.

Rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới các cấp. Tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh triển khai xây dựng các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Phấn đấu mỗi địa phương thực hiện hoàn thành thêm từ 2 - 3 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường: Tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, chỉnh trang khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở theo kế hoạch. Giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm, tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định.  

Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc và thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Tà Súc, Khu chăn nuôi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, đảm bảo đi vào hoạt động có hiệu quả; duy trì và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, chú trọng các ngành chế biến hàng nông sản, chế biến gỗ... Đẩy mạnh công tác khuyến công, tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường công tác quản lý điện - nước đảm bảo nhu cầu sản xuất, phục vụ đời sống của nhân dân.

Triển khai thực hiện vốn đầu tư phát triển bố trí trong năm đảm bảo đúng mục tiêu, ưu tiên các nguồn vốn trả nợ công trình hoàn thành, dự án trọng điểm, cấp bách, dự án phục vụ nhu cầu dân sinh, công trình chuyển tiếp, vốn đối ứng và lập các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công. Tích cực tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Chỉ đạo xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong các khâu bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo chất lượng; quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Chú trọng tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát góp phần bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổ chức mời gọi các doanh nghiệp đảm bảo năng lực xúc tiến đầu tư xây dựng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa và khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hồ A xã Vĩnh Sơn; xây dựng hoàn thiện khu du lịch sinh thái hồ Định Bình và khu du lịch suối Nước nóng, xã Vĩnh Thịnh. Phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, chú trọng mở rộng các khâu dịch vụ hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Tăng cường huy động vốn, đảm bảo kịp thời nguồn vốn vay; đổi mới, mở rộng các hoạt động tín dụng, áp dụng các phương thức cho vay phù hợp. Thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng an sinh xã hội góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn cho vay đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, UBND huyện sẽ tiếp tục xây dựng các giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, từng thời gian để chỉ đạo, điều hành nhằm phấn đấu đạt hiệu quả tốt nhất.


Bài viết: Xuân Dũng  (Cập nhật ngày 08-01-2018)    Các tin liên quan:
  UBND huyện chỉ đạo: Đối với các vùng chủ động nguồn nước tập trung gieo sạ hết diện tích, tăng cường đầu tư thâm canh để đạt năng suất cao (23-11-2017)
  UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác lai tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (22-11-2017)
  UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện năm 2017 (19-11-2017)
  UBND huyện chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 (15-11-2017)
  UBND huyện Vĩnh Thạnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giao khoán rừng theo kế hoạch (14-11-2017)
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo
         CHUYÊN MUC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               18
  Số lượt truy cập: 2538853
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh